Čištění v tiskovém provozu

Švýcarská firma NANOVIS vyvinula unikátní čistící systém. Díky efektivnímu čističi bez obsahu VOC látek a nízkým provozním nákladům splňuje veškeré environmentální a ekonomické požadavky na moderní čistící systém.

bez zápachu
bez ředidel
bez VOC
bez odsávání

 

3PLUS

3+koncept

Základní kameny inovativní koncept technologie Nanovis jsou

Čistící proces
Čístící kapalina
Čistící zařízení
+ recyklace

Pouze v případě, že tyto součásti jsou spolu optimálně sladěny je možné dosáhnout vynikajících výsledků čištění a snížení zátěže na člověka a životní prostředí na minimum.

Technologie

Optimální výsledky čištění s minimální spotřebou elektrické energie. Je využíván patentovaný postup aktivace čističe v řádech nanometrů, kdy pomocí cíleného působení elektrického proudu dochází ke stimulaci čisticích částic obsažených v čisticím prostředku. Tyto po aplikaci proniknou vrstvou barvy a tím ji oddělí od znečištěného povrchu. Částice se opět vrátí do klidového stavu, jakmile je jejich energie rozptýlena. Původně znečištěný povrch zůstane očištěn od barvy. Stačí jen zbytky čistícího prostředku sfouknout stlačeným vzduchem z povrchu zpět do nádoby a povrch osušit.

Výroba sít
Výroba sít

Čistící kapalina

Komplexní inovativní čistící systém Nanovis používá zvláštní čisticí prostředky vyvinuté v Nanovisu. Jsou vždy přizpůsobené pro zařízení a aplikaci. Jejich účinnost vzniká elektrickou aktivací nanočástic. Na rozdíl od běžně používaných čističů obsahující VOC (Volatile Organic Compounds - je anglická zkratka pro skupinu těkavých organických sloučenin) májí čističe Nanovisu zásadní výhody, jako vysoký bod vzplanutí a jsou ekologicky udržitelné. Protože se neodpařují, tak v čistícím zařízení neubývají. Svou čistící sílu neztratí ani po mnoha letech. Čistící roztok je plně recyklovatelný v integrovaném recyklačním zařízení a proto odpadají časově náročné práce pravidelné výměny čisticího prostředku a jeho drahá likvidace.

Recyklace

Komplexní inovativní čistící systém Nanovis obsahuje recyklaci čistícího roztoku. Barva odstraněna z čištěného povrchu se při čištění dostane do čistícího roztoku, ze kterého je odstraněna pomocí adsorbentu (adsorbce – fyzikální jev hromadění rozpustých látek v kapalině na pevné látce adsorbentu). Tato recyklace čistící kapaliny je integrována přímo do zařízení. Čistící lázeň není potřeba nákladně a pracně vyměňovat ale může být používána po neomezenou dobu. Když dojde k nasycení adsorberu částicemi odstraněné barvy, jednoduše jej vyjmete z recyklační nádoby v podobě suchého koláče.

Výroba sít
Výroba sít

Zařízení

Komplexní inovativní čistící systém Nanovis zahrnuje čistící zařízení konstruována pro optimální využití čistící kapaliny a její recyklace. Aby byla zajištěna trvalá kvalita, jsou použity výhradně prvotřídní komponenty a materiály. Díky systému provozovaného v podtlaku NANOCLEANER lze umístit přímo do výrobní haly. Protože není potřeba odsávání a zařízení má nízkou spotřeba el. energie jsou dosaženy velmi nízké provozní náklady. Jsou k dispozici automatická mycí zařízení pro tampotiskové provozy ve 3 velikostech a automatická zařizení pro flexotiskové provozy také ve 3 velikostech. Novinkou je jednoduchý ruční mycí pult, vhodný pro malé tiskové provozy.

NANOVIS – pokrokové a šetrné čistící technologie.

Společnost Nanovis chce přispět k současnému světovému trendu a budoucí generaci zachovat čisté a zdravé životní prostředí. Proto věnujeme všechnu energii a dlouholeté zkušenosti v oblasti povrchových úprav k řešení náročných čisticích procesů. V úzké spolupráci se svými zákazníky neustále pracujeme na vývoji technologií a produktů, aby čistící procesy nepřátelské životnímu prostředí a lidskému zdraví, mohly být co nejdříve nahrazeny čistícími procesy ekologickými, čistými a efektivnějšími. 
 

Mám zájem o více informací nebo o cenovou nabídku.

Top